Make your own free website on Tripod.com

Predrag M. Maksimović
Web Site

M Gavric i sar: Maksilofacijalna hirurgija.
(In Serbian!)

Poglavlje 1. Oboljenja maksilarnog sinusa dentogenog porekla.

Poglavlje 2. Infekcije mekih i kostanih tkiva lica i vilica.

Poglavlje 3. Ciste vilica i mekih tkiva.

Poglavlje 4. Traumatologija.

Poglavlje 5. Oboljenja donjovilicnog zgloba.

Poglavlje 6. Oboljenja pljuvacnih zlezda.

Poglavlje 7. Preprotetska hirurgija.

Poglavlje 8. Rascepi usne i nepca (Cheilognathopalatoshisis).

Poglavlje 9. Urodjeni i steceni deformiteti lica i vilica.

Poglavlje 10. Tumori maksilofacijalne regije.